درب های اتوماتیک

فایل های قابل دانلود

نام فایل تعداد دانلود تاریخ بارگذاری
راهنمای درب بازکن پارکینگی Faraz (4S - 4P - 5P - 6S - 4N) 16739 5 اسفند 1400
راهنمای سیم بندی مرکز کنترل تک لنگه Q70-S12 165 4 اسفند 1400
راهنمای نصب فتوسل جدیدپروتکو مدل RF40 108 4 اسفند 1400
راهنمای نصب ریل 1200-2000 177 4 اسفند 1400
راهنمای استفاده از فتوسل فلاشر دار 127 4 اسفند 1400
راهنمای مرکز کنترل دولنگه Q701A 245 4 اسفند 1400
راهنمای نصب و استفاده از کیت زیرسقفی LIBRA 84 4 اسفند 1400
راهنمای SIM Park101 83 4 اسفند 1400
راهنمای مرکز دو لنگه Q80A 135 4 اسفند 1400
دفترچه راهنمای مرکز Q57 200 12 بهمن 1400
راهنمای مرکز دو لنگه Q24-24V 186 12 بهمن 1400
کیت درب شیشه ای MILENIUM 156 12 بهمن 1400
راهنمای مرکز کنترل کرکره فول آپشن CL-240A 160 12 بهمن 1400
راهنمای مرکز تک رله CL-140A 147 11 بهمن 1400
دفترچه راهنمای مرکز سه رله صنعتی CL-120A-200 212 11 بهمن 1400
راهنمای استفاده از ریموت مرکز پروتکو 169 11 بهمن 1400
سیم بندی مرکز کنترل ریلی Q70-1SA 247 11 بهمن 1400
راهنمای سلکتور SGD80 153 11 بهمن 1400
راهنمای استفاده از خلاص کن 4N 185 10 بهمن 1400
سیم بندی مرکز کنترل در دو لنگه Q70-1A 1983 10 بهمن 1400
راهنمای نصب و راه اندازی درب بازکن پارکینگی زیرسقفی LIBRA Plus 973 29 خرداد 1400