کنترل تردد

فایل های قابل دانلود

نام فایل تعداد دانلود تاریخ بارگذاری
فایل نصب نرم افزار کنترل تردد (KPN163K-FPN173K-FPN23K) 805 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-1 930 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-2 420 1 خرداد 1401
راهنمای نصب SQL Server 413 1 خرداد 1401
راهنمای انتقال اطلاعات پرسنل به دستگاه 455 1 خرداد 1401
راهنمای گزارش تردد 419 1 خرداد 1401
راهنمای رجیستر کردن SDK(1) 402 1 خرداد 1401
راهنمای تنظیمات شبکه 433 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف شیفت کاری 490 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف دستگاه 422 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف تقویم کاری 403 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل دسته ای 394 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل تکی 418 1 خرداد 1401
راهنمای انتساب تقویم کاری به اشخاص 383 1 خرداد 1401
راهنمای فارسی نرم افزار کنترل تردد ورژن 1-2 684 1 خرداد 1401
راهنمای سیم بندی آنتن برد بلند Simpark101 1098 10 بهمن 1400