وبلاگ سیماران

کنترل تردد

/ کنترل تردد
آشنایی با RFID  و عملکرد آن
کنترل تردد | 2سال قبل | بازدید 4,155
آشنایی با RFID و عملکرد آن

RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس های راديويی امکان شناسايی خودکار ، رديابی و مديریت اشياء ، انسان و حيوانات را فراهم می نماید . عملکرد RFID وابسته به دو دستگاه تگ و کدخوان است که...