کنترل تردد

فایل های قابل دانلود

نام فایل تعداد دانلود تاریخ بارگذاری
فایل نصب نرم افزار کنترل تردد (KPN163K-FPN173K-FPN23K) 982 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-1 1013 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-2 495 1 خرداد 1401
راهنمای نصب SQL Server 471 1 خرداد 1401
راهنمای انتقال اطلاعات پرسنل به دستگاه 500 1 خرداد 1401
راهنمای گزارش تردد 467 1 خرداد 1401
راهنمای رجیستر کردن SDK(1) 451 1 خرداد 1401
راهنمای تنظیمات شبکه 478 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف شیفت کاری 531 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف دستگاه 459 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف تقویم کاری 445 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل دسته ای 436 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل تکی 461 1 خرداد 1401
راهنمای انتساب تقویم کاری به اشخاص 424 1 خرداد 1401
راهنمای فارسی نرم افزار کنترل تردد ورژن 1-2 743 1 خرداد 1401
راهنمای سیم بندی آنتن برد بلند Simpark101 1161 10 بهمن 1400