کنترل تردد

فایل های قابل دانلود

نام فایل تعداد دانلود تاریخ بارگذاری
راهنمای فارسی نرم افزار کنترل تردد ورژن 1-2 1561 9 اسفند 1402
راهنمای سیم بندی آنتن برد بلند Simpark101 1811 9 اسفند 1402
فایل نصب نرم افزار کنترل تردد (KPN163K-FPN173K-FPN23K) 2611 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-1 1527 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-2 984 1 خرداد 1401
راهنمای نصب SQL Server 816 1 خرداد 1401
راهنمای انتقال اطلاعات پرسنل به دستگاه 842 1 خرداد 1401
راهنمای گزارش تردد 766 1 خرداد 1401
راهنمای رجیستر کردن SDK(1) 729 1 خرداد 1401
راهنمای تنظیمات شبکه 762 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف شیفت کاری 822 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف دستگاه 780 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف تقویم کاری 703 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل دسته ای 690 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل تکی 741 1 خرداد 1401
راهنمای انتساب تقویم کاری به اشخاص 723 1 خرداد 1401