کنترل تردد

فایل های قابل دانلود

نام فایل تعداد دانلود تاریخ بارگذاری
فایل نصب نرم افزار کنترل تردد (KPN163K-FPN173K-FPN23K) 1346 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-1 1103 1 خرداد 1401
آپدیت نرم افزار کنترل تردد ورژن 2-2 580 1 خرداد 1401
راهنمای نصب SQL Server 540 1 خرداد 1401
راهنمای انتقال اطلاعات پرسنل به دستگاه 563 1 خرداد 1401
راهنمای گزارش تردد 536 1 خرداد 1401
راهنمای رجیستر کردن SDK(1) 514 1 خرداد 1401
راهنمای تنظیمات شبکه 548 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف شیفت کاری 590 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف دستگاه 539 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف تقویم کاری 495 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل دسته ای 490 1 خرداد 1401
راهنمای تعریف پرسنل تکی 530 1 خرداد 1401
راهنمای انتساب تقویم کاری به اشخاص 475 1 خرداد 1401
راهنمای فارسی نرم افزار کنترل تردد ورژن 1-2 910 1 خرداد 1401
راهنمای سیم بندی آنتن برد بلند Simpark101 1280 10 بهمن 1400