}
لیست پروژه های انجام شده درب بازکن های صوتی و تصویری
 1. بسياري از برج هاي بلند مرتبه تهران
 2. هيئت علمي دانشگاهها - 220 واحد مسكوني الهيه
 3.  هيئت اجرايي صنعت نفت - 72 واحد مسكوني - ونك
 4.  مجتمع  240 واحد ي كوثر-  ياسمن ولنجك-  شركت سرمايه گذاري مسكن  - شهرك ژاندارمري
 5. بيمارستان ولي عصر خرمشهر- اينتر كام سيماران
 6. مجتمع 492 واحدي نظام پزشكي شهران – انتهاي بلوار شهران – روبروي نيروگاه برق
 7. مجتمع مسكوني 147 واحدي نيروي هوايي - گسترش صنعت پروژه كوهك - اينتركام سيماران
 8.  پروژه 104 واحدي نظام پزشكي سعادت آباد
 9.  برج ياس - تعاوني مسكن بانك مركزي- 3 بلوك 48 واحدي
 10.  مجتمع 420 واحدي نظام پزشكي لويزان
 11. برج آسمان تهران - 130 واحدي 
 12. بر ج 142 واحدي زنبق واقع در فرمانيه
 13. پروژه قبا - مجتمع مسكوني كميته امداد امام خميني
 14. ساختمان سفارت سريلانكا - آقاي رزم آهنگ
 15. برج مهر واقع در خيابان آزادی – روبروي استاد معين – بلوار اكبري – بالاتر از پارك طرشت
 16. ساختمان 110 واحدی بهارستان واقع در مشهد
 17. برج نگين صحرا زعفرانيه
 18. هفت بلوک شهرک صدف – تعاونی مسکن سپاه
 19. ساختمان نيروهای هوايی صحا واقع در ازگل
 20. برج آريان – 82 واحد – همدان
 21. پروژه ساپکو – 50 واحد – مشهد
 22. برج 15 واحدی واقع در خیابان کردستان – تهران
 23. بسیاری از ساختمان های 5 الی 10 واحدی واقع در خیابان های عماریاسر ، ولنجک ، پاسداران و الهیه در تهران
 24. پروژه پرستوی بابلسر
 25. پروژه کوهسار چالوس
 26. خوابگاه پزشکان بیمارستان شهید رجایی
 27. پروژه 640 واحدی سوم خرداد
 28. ساختمان های سازمانی نیروی انتظامی
 29. پروژه 98 واحدی برج داریوش
 30. مسکونی 76 واحدی مشهد
 31. پروژه عرفان – شرکت آ – اس – پ
 32. تعاونی مسکن نیرو هوایی
 33. پروژه 360 واحدی بوعلی
 34. پروژه 12 فروردین
 35. مجتمع 200 واحدی مهماندوست – نیاوران
 36. مجتمع مسکونی 432 واحدی آفتاب 22
 37. مجتمع مسکونی 564 واحدی دانا کیش
 38. مجتمع مسکونی 150 واحدی برج باغ دریان نو
 39. مجتمع مسکونی 1400 واحدی باغ بهشت
 40. مجتمع مسکونی 268 واحدی پزشکان شهران
 41. مجتمع مسکونی 221 واحدی گلسار هفت تیر
 42. مجتمع مسکونی 252 واحدی ترنج کوهک
 43. مجتمع مسکونی نیلو پارک پاسداران
 44. مجتمع مسکونی 400 واحدی مسکن مهر دماوند