}
لیست پروژه های انجام شده درب های اتوماتیک
 1. بانك صادرات استان اصفهان
 2.   بانك تجارت استان اصفهان
 3.  بانك صنعت و معدن  تهران 
 4.  بانك ملي زاهدان
 5. بانك ملي سراوان
 6. بانك كشاورزي سراوان
 7. خوابگاه پزشكي دانشجويان خارجي تهران
 8. رستوران هاي زنجيره اي پدرخوب
 9. نمايشگاه خانه و كاشانه كرج
 10. دفتر هواپيمايي ارم سبز ونك
 11. موسسه بهزيستي شمال شرق تهران
 12. فرودگاه بين المللي تفليس ( گرجستان )
 13. فرمانداري سليمانيه ( عراق )
 14. هتل ارم كيش
 15. برج هاي ASP تهران
 16. فروشگاه هاي اتكا
 17. اورژانس زابل
 18. بيمارستان شهدا كرمانشاه